Oslavy 900.výročia prvej zmienky o Dražovciach (29.- 30.6.2013)

Dražovce, známe najmä svojou hlavnou dominantou - románskym kostolíkom z 12. storočia, boli do r. 1975 samostatnou obcou. Odvtedy sú mestskou časťou Nitry. Posledný júnový víkend, v sobotu a nedeľu 29.-30.6.2013, sa v Dražovciach uskutočnili dvojdňové oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Prvá správa sa zachovala v Zoborskej listine z roku 1113.

Informácie o oslavách, vrátane množstva fotografií je možné nájsť na FB stránke www.facebook.com/drazovce900

MÉDIÁ O OSLAVÁCH:

TV reportáže:

TV Markíza - v nedeľu 30.6. bola vo večerných Televíznych novinách odvysielaná reportáž z veľkého pikniku Raňajky v tráve a tiež z Dražovského domčeka. Môžete si ju pozrieť v archíve ako poslednú v čas 49:23.

TV Nitrička - reportáž v Nitričke bola súčasťou Správ

TV Central – reportáž odvysielaná v regionálnej TV Central v relácii Región

Internet:

Portál Webnoviny.sk – článok o oslavách, kde sa vo väčšej miere spomína výskum a história dražovského kostolíka, o ňom hovorí aj prof. A. Ruttkay vo videu, ktoré obsahuje tiež vyjadrenie predsedu NSK M. Belicu, hosťa otvorenia osláv

Portál Teraz.sk – článok o oslavách s veľmi peknou fotogaléria z pikniku Raňajky v tráve a videom, kde prof. A. Ruttkay predstavuje kostolík, jeho výskum, výsledky výskumu, pôvod tejto známej dominanty

Portál Nitra24.sk – článok venovaný začiatku osláv – slávnostnej omši s fotogalériou a videom

Portál Nitra24.sk - článok venovaný druhému dňu osláv, konkrétne pikniku Raňajky v tráve a akcii Strelecké legendy, súčasťou článku je aj bohatá fotogaléria a video z piniku (bez komentára)

Portál Nitra.iden.sk – fotky z nášho jedinečného pikniku

Portál Nitra.sk – článok venovaný oslavám, najmä Dražovčanom, ktorí boli ocenení Cenou primátora

Portál Nitralive.sk - fotogaléria zo slávnostnej omše pri kostolíku a otvorenia osláv

Radi by sme vám predstavili partnerov a sponzorov osláv Dražovce 900. Jednak finančných partnerov a sponzorov, vďaka ktorým sme mohli pripraviť oslavy s takým bohatým programom:

Finančná podpora osláv

Finančná podpora osláv

Tiež mediálnych partnerov, vďaka ktorým sa o Dražovciach a veľkých oslavách 900. výročia dozvedela široká verejnosť:

Mediálni partneri

VŠETKÝM SPONZOROM A PARTNEROM OSLÁV DRAŽOVCE 900 ĎAKUJEME ZA PODPORU, SKUTOČNE SI JU CENÍME!

V Dražovciach sa v 2013 uskutočnili oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Organizátorom osláv bol výbor mestskej časti Dražovce, ktorý spolu s ďalšími členmi vytvoril organizačný výbor. Jeho členovia boli:

  • Mgr. Emília Domanová - predsedníčka organizačného výboru
  • Ing. Marián Ivančík - poslanec mestského zastupiteľstva v Nitre
  • Štefan Mišuta - člen výboru mestskej časti Dražovce
  • Pavol Civáň - člen výboru mestskej časti Dražovce
  • Pavol Varga - miestny podnikateľ
  • Štefan Doman - predseda Zväzu záhradkárov v Dražovciach

Spoluorganizátorom bolo občianske združenie „Pre Dražovce“ a občania Dražoviec.

Bolo vytvorených 28 odborných, úzko špecializovaných komisií, ktoré zabezpečovali úlohy v rámci projektu osláv. Každá komisia mala svojho predsedu, ktorý si prizval k spolupráci ďalších členov. Okrem toho sa príprav zúčastňovali spoločenské organizácie v obci, základná a materská škola, občianske združenie ,,Tradícia“ a tí občania, ktorí v programe účinkovali. Oslavy, ich príprava boli založené na dobrej vôli, vzájomnej spolupráci, nadšení a ochote organizátorov, členov komisií ako aj účinkujúcich.

Postupne vznikal MULTIŽÁNROVÝ PROGRAM, ktorý mal osloviť rôzne cieľové skupiny - deti, mládež, strednú i staršiu generáciu, občanov Dražoviec, rodákov žijúcich mimo obce (i v zahraničí), ľudí z Nitry a celého regiónu, tiež návštevníkov Nitry, regiónu a turistov. Cieľom bolo zorganizovať dôstojnú oslavu a pripraviť sériu kultúrno-spoločenských aktivít nielen pre obyvateľov Dražoviec, ale aj pre širokú verejnosť. Oslavy 900. výročia nadviazali na tie, ktoré boli úspešne zrealizované v roku 1996.

 [ Stiahnutie programu osláv ]

 Program Drazovce 900